Close

divInfo5 Wait...

Close

Doel

Het RAPSODI-register verzamelt 'real-life' gegevens van patiënten met ernstig astma.

De concrete doelen van dit register zijn:
1) Inzicht verkrijgen in het effect van verschillende behandelingen op astmacontrole, exacerbaties en gebruik van orale corticosteroïden
2) Gebruik en bijwerkingen van (nieuwe) dure geneesmiddelen en behandelingen voor ernstige astma
3) Ontdekken van verschillende typen patiënten op basis van een verschillende reactie op dure geneesmiddelen en andere behandelingen
4) Inzicht verkrijgen in de impact van ernstig astma en van verschillende behandelstrategieën op de kwaliteit van leven en 'ziektelast' van patiënten
5) Kwantificeren van gezondheidswinst in termen van gewonnen QALY's.