Close

divInfo5 Wait...

Close

Het Rapsodi register

Laatste wijzigingen:
23-03-2021: Nieuwe teksten bij onderzoeksplannen.
09-04-2021: Nieuwsbrief nr. 5.

Introductie

Het RAPSODI register (Register of Adult Patients with Severe Asthma for Optimal DIsease management) is een Nederlands register van volwassen patiënten met ernstige astma dat als doel heeft informatie te verzamelen en feedback te leveren aan behandelend artsen en patiënten met deze complexe aandoening.
Het register wordt gevuld met gegevens over astmacontrole, kwaliteit van leven, klinische en laboratoriumgegevens, longfunctie, ziekteactiviteit, co-morbiditeit, ziekteverzuim, zorgconsumptie, gedetailleerde gegevens over astmamedicatie en ernstige bijwerkingen van nieuwe behandelingen.
De informatie uit het register wordt teruggekoppeld naar artsen en patiënten om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Gegevens over kosteneffectiviteit kunnen gebruikt worden door beleidsmakers in de gezondheidszorg, en tenslotte zal het register gebruikt worden voor het beantwoorden van wetenschappelijke vragen.
Het project wordt ondersteund door verenigingen van patiënten en longartsen, farmaceutische bedrijven, ziektekostenverzekeraars en semi-overheidsorganisaties.

De database van het register bevat lange-termijn gegevens van honderden patiënten met ernstige astma uit bijna alle astma expertisecentra in Nederland.
Het is een unieke bron van gegevens die een 'real-life' beeld geeft van patiënten met ernstige astma in Nederland (zie ook de kaart met de deelnemende zorginstellingen in Nederland).

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten is te vinden in het patiënt informatie formulier.