Close

divInfo5 Wait...

Close

Rapportages

De volgende rapportages van RAPSODI zijn beschikbaar:
(zodra er een link beschikbaar is, wordt het document in een nieuw browser-venster geopend)

Jaarverslagen
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2019

Vergaderverslagen

Landelijke vergaderingen
- RAPSODI vergadering mei 2019

 jaarlijkse RAPSODI meeting 14 mei 2019

Bestuursvergaderingen
- RAPSODI stichtingsbestuur dec. 2019
- RAPSODI bestuur dec. 2019
- Stakeholders bijeenkomst 2020
- Powerpoint voor bij de Stakeholders bijeenkomst 2020

Jaarrekeningen en Jaarlijkse gegevensoverzichten: op aanvraag