Close

divInfo5 Wait...

Close

Registreren Email

Als de app geïnstalleerd is en geopend wordt kan de app geactiveerd worden mits er een account is aangemaakt door een zorgverlener:

start welkom email

In de app wordt vervolgens een informatiewindow getoond, er wordt een mail verstuurd naar het opgegeven adres en na activeren in de email wordt een browser window met activatie code getoond.
Zie Activatie van de App.